Echt


Staat voor je authentieke ik,

dichtbij jezelf blijven.

Anders


Staat voor wat jou uniek maakt, anders dan anderen.

"Behandel iemand zoals hij is en hij zal zo blijven.
Behandel iemand zoals hij kan zijn en hij zal zo worden."


Goethe

Organisatie veranderaar

Echt Anders biedt ondersteuning aan organisaties bij het daadwerkelijk tot stand brengen van de gewenste verandering. Daarvoor is soms een objectieve, onafhankelijke blik nodig. Een spiegel om te zien hoe het nu gaat en inspiratie om te zien hoe het ook kan. Verandering rondom thema's zoals:

  • herontwerp van het kernproces,
  • meer klantfocus (bijvoorbeeld door middel van een klantreis of invoering van een prestatie meet systeem),
  • efficienter en effectiever samenwerken,
  • persoonlijke en teamontwikkeling,
  • gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten,
  • meer zelfsturing door teams en bijbehorend dienend leiderschap.


Dit kan vanuit een rol als adviseur, (team of individuele) coach of interim manager.

Adviseur

Onderzoek en analyse van de bestaande situatie.
(Her)inrichten van processen, structuren, gedrag en afspraken.

Coach

Onwikkeling van personen en teams, door te vragen, ondersteunen, reflecteren, spiegelen, uit te dagen en inspireren.

Interim Manager

Leiding geven aan teams bij het behalen van doel-stellingen. Aanbrengen van focus, creëren van draagvlak en voorbeeldgedrag.

Victor van den Hoogen


Als bedrijfskundig ingenieur heeft de mens in zijn werkomgeving me altijd gefascineerd. Zowel de procesmatige kant, waarbij er vanuit een visie, slim en efficient aan een dienst of product wordt gewerkt, als de menskant, waarbij motivatie, leervermorgen en samenwerken, ten goede komen aan het resultaat en werkplezier.

Ik nodig je uit om nader kennis te maken en jouw 'verbeterwens' met me te bespreken.