Werkwijze


Duurzame ontwikkeling

Het uitgangspunt van de werkwijze van Echt Anders is om de ontwikkeling of het zelflerend vermogen van de organisatie en de mensen die daar werken, te stimuleren. Als metafoor: geef iemand een vis en hij heeft één dag te eten, leer iemand vissen en hij heeft een leven lang te eten.


Flexibel

Geen standaard werkwijze, maar inzetten van mijn kennis en ervaring om het proces van de organisatie te begeleiden. Dus geen trainer, die zijn kennis uitstrooit over mensen (die daar al dan niet op zitten te wachten), maar eerder een coach die aansluit bij de vragen die er liggen, zodat de kennis aankomt en groeit.


Sterke punten versterken

In een organisatie werken mensen samen. Door gebruik te maken van ieders sterke punten is het resultaat veel meer dan de optelsom der delen. Een diversiteit aan mensen is dus in potentie een groot goed. Dit vraagt wel om goede communicatie en ruimte voor verschillende gezichtspunten. Ik maak daarom zoveel mogelijk gebruik van methoden die op een postieve manier die verschillende kwaliteiten in kaart brengen en benutten. Denk hierbij aan:

  • MBTI (Myers Briggs Type Indicator); voorkeurstijlen gebaseerd op de theorieen van Jung (net als Insights);
  • Waarderend onderzoek; welke resultaten zijn al bereikt en wat kun je daarvan leren naar de toekomst;
  • Motiverende gespreksvoering; via vraagstelling vinden van motivatie om te veranderen en het ontwikkelen van een aanpak voor die (gedrags)verandering;
  • Ontdek je sterke punten; een methode om snel in kaart te brengen wat die sterke punten zijn en hoe je die verder kunt ontwikkelen (Buckingham en Clifton);
  • NLP (Neuro Linguistisch Programmeren); doelgericht werken, echt contact maken door aan te sluiten bij je gesprekspartner, leren van wat effectief is (bij jezelf en anderen).


Inspiratie

Deze is op veel manieren op te doen. Bijvoorbeeld door elkaar verhalen te vertellen over de weg die je zelf hebt afgelegd, waarvan je hebt geleerd hoe het wel of niet werkt. Maar er is ook veel te vinden aan beeldmateriaal op internet. Van toespraken van wereldleiders (bijvoorbeeld Nelson Mandela of Barack Obama), sportcoaches (in films of als sprekers) tot scenes uit het bedrijfsleven (fish philosophy, Semler of New Amsterdam Hospital "Change the system"). Maar ook management goeroes als Covey en Zanders. Ook heb ik legio anekdotes uit mijn eigen leven om te delen.